Hoblovina je stranski produkt pri obdelavi lesa in se uporablja predvsem za kurjavo, izdelavo briketov in je uporabna kot stelja za živali.

jurles_hoblovina